KINDERWERK

De Kleuterschool en de Kinder-créche


  1. We hebben de „Rehobot School voor arme kinderen van de barrio (krottenwijk).


  1. We hebben zo’n 130 kinderen ingeschreven op twee verschillende locaties.

Er is een „ Kindersponsorplan” voor mensen die kinderen willen sponsoren of „adopteren” door maandelijks een vast bedrag over te maken voor schoolspullen, eten, enz.