Momenteel werken we met verschillende afdelingen:

De Lectuur Afdeling

 1. Sinds 1999 hebben we vele miljoenen Traktaten, en zo’n 175.000 Bijbels mogen verspreiden. We voorzien jaarlijks ongeveer 900 gemeentes en zo’n 700 evangelisten van traktaten en Bijbels. Het verspreiden van Bijbels is vooral gericht op Venezuela, wat Evangelisatie materiaal betreft werken we ook in Colombia, en voor zover mogelijk ook in Cuba.

 2. De lectuur wordt ook naar andere landen in Latijns-Amerika verstuurd.

 3. Verder hebben we verschillende publicaties die we hier zelf gedrukt en uitgegeven hebben, o.a. een handboek die gebruikt wordt voor de klassen van dopelingen en

 4. kinderevangelisatie.

        Bijbels en Traktaten worden verspreidt over het hele land,   

        vooral in de krottenwijken van Caracas in het binnenland.

Trainingen:

   We hebben een team van leiders die workshops geven wat   

   betreft Kinder-evangelisatie; het voorbereiden van Vakantie-

   bijbelscholen, etc.

 1. Hiske Engels geeft seminars over het Oude Testament en andere Bijbelse onderwerpen, om voorgangers, evangelisten en leiders te trainen in Bijbelkennis. Dat vooral in Venezuela en op Cuba.


De Afdeling voor Humanitaire Hulpverlening:

 1. Deze afdeling heeft goede diensten bewezen tijdens de ramp die eind 1999 plaatsgevonden heeft in Venezuela. Naast de hulp in de vorm van drinkwater, voedsel, kleding en medicijnen, zijn we ook bezig met een bouwproject in "El Guapo", in de provincie Miranda. Door de hulp van E.O. Metterdaad zijn we in staat geweest 10 families te helpen aan een nieuwe woning, en daarnaast zijn we nog bezig met de bouw van 4 andere huizen.

 2. Ook hebben we veel gevangen kunnen bezoeken en helpen in gevangenissen over het hele land.De Kleuterschool en de Kinder-créche

 1. We hebben de „Rehobot School voor arme kinderen van de barrio (krottenwijk).

 2. We hebben zo’n 130 kinderen ingeschreven op twee verschillende locaties.  

               

  Er is een „ Kindersponsorplan” voor mensen die kinderen

  willen sponsoren of „adopteren” door maandelijks een

  vast bedrag over te maken voor schoolspullen, eten, enz.De Medische Afdeling:

Hier hebben vooral Douglas en Swanny Pacheco de leiding over. Zij zijn beiden artsen.

Op projectbasis geven Swanny en Douglas onderwijs over bepaalde ziektes. Ook is het de bedoeling dat ze een aantal dagen per jaar de jungle ingaan om Indianen te behandelen. Gewoon ontvangen ze zieke mensen op het kantoor van de Stichting, of in de kerk, die dan de medische steun ontvangen die ze nodig hebben.

We willen deze afdeling in de toekomst meer aandacht geven.      

 

De Afdeling "Hulp voor Cuba":

 1. Deze afdeling houdt zich specifiek bezig met hulpverlening op Cuba, om vooral de arme christenen te helpen in hun moeilijke situatie met: kleding, lakens, financiën etc

 2. Sinds 1992 bezoekt Hiske Cuba. Gewoonlijk gaat het om twee bezoeken per jaar. Dit om Christenen te helpen in hun druk. Het gaat om het brengen van hulpgoederen, maar ook om Bijbelstudie te geven aan voorgangers, evangelisten etc.

 3. We hebben in de afgelopen jaren de mogelijk gehad om verschillende containers met Johannes Evangelies te mogen importeren, en zo ook een aantal containers met Evangelisatie lectuur. 

 4. De afgelopen jaren is het werk op Cuba uitgebreid, en zijn er de jeugdkampen en speciale activiteiten voor Ouden van Dagen bijgekomen.  Het gaat om twee jeugdkampen per jaar,  en tot op dit ogenblik een activiteit voor Ouden van Dagen.

 5. Al deze dingen worden ge-organiseert of gesteund vanuit Caracas. De reizen vanuit Caracas naar La Havana zijn aanmerkelijk goedkoper is dan de reizen vanuit Nederland.  Daarbij komt dat elke Venezolaan geaccepteerd wordt een van het volk op Cuba, dat door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dat heeft als voordeel dat onze medewerkers veel meer kunnen doen op dat eiland dan wij.

 6. Door de jaren heen zijn we tot zegen geweest voor vele duizenden christenen op dat eiland !.

 7. Verder zijn we vanuit Venezuela bezig om jeugdkampen te organiseren. Dat is een bijzonder fijn en positief gebeuren.

     


Steun aan de Rehobot Gemeentes, in Venezuela.


 1. Verder zijn we vanuit Venezuela bezig om jeugdkampen te organiseren. Dat is een bijzonder fijn en positief gebeuren

 2. Hiske en Bartha Engels zijn de oprichters van de Rehobot Gemeente in Caracas. Vanaf het prille begin hebben ze die gemeente, in Las Minas geleid. Las Minas is van oorsprong een krottenwijk, maar door de jaren heen hebben ze de huisjes herbouwd met stenen en cement. 

 3. We steunen de voorgangers en christenen van de Rehobot Gemeentes met goederen, lectuur en zo nodig ook financieel.  Er is een fijn samenwerkingsverband onder de gemeentes over het hele land !  Naast de seminars en vergaderingen voor werkers, wordt ook de jaarlijkse Familie-week gehouden. Dat is ondertussen een fijne gebeurtenis geworden waarin we als Rehobot Familie een fijne en gezegende tijd met elkaar mogen doorbrengen.

 4. Naast de steun aan de Rehobot Gemeentes gaan er ook hulpgoederen naar andere gemeentes in het binnenland, waar het dringend nodig is en zoals de Heer het leidt.


 

Werken met hart en ziel

 

© 2018 Fundación Caritativa Visión Latina