De stichting "Visión Latina" zet zich in ter verbetering van de Latijns Amerikaanse samenleving.

De Stichting "Fundación Caritativa Visión Latina", is een liefdadigheid organisatie die er naar streeft het welzijn van de mensen te bevorderen in de Zuid- en Midden-Amerikaanse landen. Het werk wordt geleid door Hiske Engels, een Nederlandse zendeling die al vele jaren ervaring heeft in Zuid-Amerika. Momenteel hebben we vier belangrijke afdelingen. Om te blijven groeien hebben we veel steun nodig.

Financiële bijdragen kunnen overgemaakt worden naar:

ING rekening 629557
T.n.v. Stichting Worldwide Outreach

Zwaluwstraat 7,

6591 WN Gennep

Nederland

 

Voor meer informatie vanuit Venezuela:

H.Engels
Apartado 80.814
1084-A Caracas
Venezuela

Tel. (++58) (0)212-941.2587


 

Welkom op de website van "FUNDACION CARITATIVA VISION LATINA".

 
Stuur mij e-mail